Impresum
O prodajnom mestu

Informacije:
e-pošta: info@radionicasnova.rs

Radionica snova d.o.o. Krnješevci,
Prva industrijska bb
22314 Krnješevci, Stara Pazova.

PIB: 112396680
Matični broj: 21664987

Račun; Banca Intesa a. d. Beograd:
160-6000001027215-94
IBAN: RS35160600000103024525

Osoba ovlašćena za zastupanje:
Goran Galetić
e-pošta: info@radionicasnova.rs