REKLAMACIJA I PRAVO NA RASKID UGOVORA

1. Reklamacija
U slučaju povraćaja robe kupac je dužan da uputi opravdanu i obrazloženu reklamaciju putem e-pošte: info@radionicasnova.rs ili pismeno na adresu:
RADIONICA SNOVA d.o.o. Krnješevci
PRVA INDUSTRIJSKA BB ,
KRNJEŠEVCI, STARA PAZOVA , 22314

Kupac ima pravo na povraćaj robe/novca u sledećim slučajevima:
• isporuka robe koja nije naručena
• isporuka robe koja ima materijalni nedostatak
• ako roba nije isporučena u roku od 30 radnih dana.

Ukoliko se radi o robi koja ima materijalni nedostatak, kupac je dužan da prodavcu dostavi dokaz o opravdanosti reklamacije – fotografiju proizvoda koja prikazuje materijalni nedostatak proizvoda.

Radionica snova d. o. o. će odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od prijema prigovora.
Kupcu koji je primio robu koja ima materijalne nedostatke i kupcu koji u roku od 30 radnih dana nije primio naručeni proizvod Radionica snova d. o. o. će ponuditi izbor između povraćaja uplaćenog novca u roku od 7 dana (u punom iznosu narudžbine) i ispunjenja obaveze, odnosno slanja zamenskog proizvoda.

Reklamacije su moguće u roku od 30 dana od dana isporuke robe.
Ukoliko Radionica snova d. o. o. uoči kako je reklamacija neosnovana, neće izvršiti povraćaj novca niti isporučiti zamenski proizvod.

2. Pravo na jednostrani raskid ugovora
Kupac u slučaju kupovine knjiga u internet prodavnici Radionica snova nema pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Članom 37. Zakona o zaštiti potrošača. Razlog tome je činjenica da su knjige iz naše ponude po svojoj prirodi napravljene prema vašim individualnim specifikacijama, odnosno personalizovane.

Za ostale, nepersonalizovane proizvode u ponudi na našim stranicama (koji se mogu kupiti isključivo uz personalizovane knjige u ponudi) kupac ima pravo na povraćaj u roku od 30 dana od dana kada mu je proizvod predat u posed, bez obveze navođenja razloga za povraćaj proizvoda, uz prethodnu najavu putem e-pošte info@radionicasnova.rs

Radionica snova d. o. o. će izvršiti povraćaj novca tek nakon što proizvod bude vraćen, odnosno nakon što kupac dostavi dokaz o slanju robe natrag, osim u slučaju ako je odlučeno da Radionica snova sama obavi prikup robe koju kupac želi da vrati.

Kupac mora izvršiti povraćaj robe bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavestio prodavca o svojoj odluci da vraća proizvod. Kupac je dužan da vrati neoštećen proizvod, u originalnoj ambalaži, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00, uz prethodnu najavu putem e-pošte info@radionicasnova.rs

Adresa povraćaja je: Radionica snova d. o. o., Krnješevci
PRVA INDUSTRIJSKA BB , KRNJEŠEVCI, STARA PAZOVA , 22314.