ZAŠTITA PODATAKA: Pravila privatnosti


Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako Radionica snova d. o. o. (dalje u tekstu: „Radionica snova“) obrađuje vaše lične podatke. Radionica snova štiti vaše lične podatke i obrađuje ih u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pročitajte pažljivo ova pravila kako biste razumeli zašto i kako prikupljamo vaše lične podatke i kako će oni biti korišćeni.

Radionica snova d.o.o. Krnješevci, Prva industrijska bb, 22314 Krnješevci, Stara Pazova.nadzornik je obrade vaših ličnih podataka.

Imamo službenika za zaštitu ličnih podataka kojeg možete kontaktirati putem e-maila: info@radionicasnova.rs ili na adresu Radionica snova d.o.o. Krnješevci, Prva industrijska bb, 22314 Krnješevci, Stara Pazova.

1.1. Svrhe u koje obrađujemo lične podatke
Vaše lične podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određene postupke, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se preduzele radnje pre sklapanja ugovora ili na osnovu naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode pojedinaca koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka.

Ukoliko lične podatke ne možemo obrađivati na osnovu navedenih pravnih osnova, zatražićemo vašu saglasnost. Ukoliko se obrada zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost. O povlačenju saglasnosti potrebno je obavestiti nadzornika obrade na e-adresu: info@radionicasnova.rs ili na adresu Radionica snova d.o.o. Krnješevci, Prva industrijska bb, 22314 Krnješevci, Stara Pazova. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

Vaše lične podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obaveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, kao i u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr., kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrujete kako biste ostvarili popust iz Kluba pogodnosti, kada kontaktirate našu korisničku službu, kada se prijavite za naš bilten, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd…).

Lične podatke uglavnom prikupljamo direktno od vas kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

1.2. Kategorije ličnih podataka
Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime i adresa radi ispunjenja naše obaveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad od vas tražimo i dodatne lične podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, pol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružate pri ispunjavanju obrazaca na veb-stranicama Tvornice snova, prilikom plaćanja na veb-stranici Tvornice snova ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, istorijat vaše kupovine naših proizvoda i usluga, kao i dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podeliti s nama. Takođe, prikupljamo lične podatke koje nam pružate prilikom popunjavanja onlajn obrazaca.

1.3. Vaša prava
Vaša prava su sledeća:

Pravo na pristup
Imate pravo da od nas dobijete potvrdu o tome da li se obrađuju vaši lični podaci i ako se takvi lični podaci obrađuju, pravo na pristup ličnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhu obrade, kategoriju ličnih podataka o kojima je reč, primaoce ili kategorije primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuslovno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.
Imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. Za dalje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova.

Pravo na ispravku
Imate pravo da od nas zatražite ispravljanje vaših netačnih ličnih podataka. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo da dopunite nepotpune lične podatke, između ostalog, i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
Pod određenim uslovima, imate pravo da od nas zatražite brisanje vaših ličnih podataka i mi smo obavezni da izbrišemo takve lične podatke.

Pravo na ograničenje obrade
Pod određenim uslovima imate pravo da od nas zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka. U tom slučaju odgovarajući podaci biće označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor
Pod određenim uslovima imate, u bilo kojem trenutku, pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se lični podaci obrađuju u cilju direktnog marketinga, pa možete zatražiti od nas da više ne obrađujemo vaše lične podatke.

Pravo na prenosivost podataka
Pod određenim uslovima imate pravo da dobijete lične podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam pružili u struktusiranom, uobičajeno upotrebljivom i mašinski čitljivom formatu, i imate pravo preneti te podatke drugom nadzorniku obrade, bez našeg ometanja.

Ukoliko želite da saznate više ili da koristite jedno ili više od gorenavedenih prava, slobodno kontaktirajte Radionica snova d. o. o. na e-mail: info@radionicasnova.rs ili na adresu Vajda Živojina Lukića 2, Beograd, 11070 Novi Beograd
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

1.4. Čuvanje ličnih podataka
Lične podatke koje prikupimo o vama, čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci biće čuvani samo onoliko dugo koliko je to potrebno u gorenavedene svrhe.

Vaši lični podaci se neće čuvati u obliku koji omogućava da budete identifikovani duže nego što Radionica snova razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe u koju su prikupljeni ili obrađeni. Radionica snova će određene lične podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon, odnosno propis koji obavezuju Radionica snova na čuvanje podataka.

Ukoliko ste nam dali saglasnost, vaše lične podatke ćemo obrađivati do povlačenja saglasnosti.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa, Vaše lične podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, lični podaci se mogu čuvati do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za traženje pravnih lekova. Radionica snova će određene lične podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon, odnosno propis koji obavezuju nadzornika obrade na čuvanje podataka.

1.5. Primaoci ličnih podataka
Važno je napomenuti kako Vaše lične podatke možemo proslediti našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sistem ili pružaju usluge u ime i za račun Radionica snova, na primer, za potrebe marketinga, finansija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga u veb-trgovini i van nje. Spomenuti davaoci usluga dužni su, prema relevantnim ugovorima, da koriste podatke koji su im povereni samo u skladu s našim smernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Takođe, obavezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke, kao i da ih smatraju poslovnom tajnom.

1.6. Klub pogodnosti Radionice snova
Korisnik Kluba pogodnosti postajete automatski, registracijom korisničkog računa prilikom kupovine u internetskoj prodavnici Radionice snova. Svrha Kluba pogodnosti jeste nagrađivanje stalnih kupaca, a članstvo u Klubu pogodnosti ne obavezuje korisnika na kupovinu. Korisnik Kluba može postati isključivo punoletno fizičko lice.

Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu članstva u Klubu pogodnosti, a sve u svrhu ostvarenja pogodnosti i popusta koje pruža Klub pogodnosti.
Više o pogodnostima i popustima u sklopu Kluba pogodnosti možete pročitati u tački 2.2. „Klub pogodnosti“ dokumenta „Uslovi prodaje“.


1.7. Druge veb-stranice
Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korišćenje podataka koje Radionica snova prikuplja od svojih korisnika.

Druge veb-stranice kojima se može pristupiti putem veb-stranice www.radionicasnova.rs imaju sopstvene izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka, kao i načine njihovog korišćenja i objavljivanja.
Radionica snova nije odgovoran za načine i uslove rada trećih strana.
1.8. Završne odredbe

Radionica snova zadržava pravo izmene i dopune Pravila privatnosti i one će biti objavljene na veb-stranici.